Friday, August 27, 2010

KESIMPULAN

Sebuah keluarga itu adalah asas kepada sebuah masyarakat. Jika sebuah keluarga itu utuh dan mengamalkan kasih sayang di antara ahlinya, sudah tentu ia akan dapat melahirkan masyarakat penyayang dan baik dalam semua segi. Kewujudan keluarga bahagia dan penyayang hanya akan lahir daripada sebuah keluarga yang harmoni. Ibu bapa dan ahli keluarga perlu memainkan peranan positif ke arah mewujudkan keluarga penyayang bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.


MOHD IZWAN BIN ABDUL HALIM (204490)

No comments:

Post a Comment